Laitesukelluksen peruskurssi

CMAS One Star Diver

Laitesukelluksen  kurssin tavoitteena on laitesukelluksen perustaitojen opettaminen uusille sukeltajille. Kurssin hyväksytysti suorittaneella sukeltajalla on valmiudet suoranoususukeltamiseen 15 20 metrin syvyysalueella, paineilmaa hengityskaasuna käyttäen.

 

Kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Oppilas, joka on täyttänyt 12 vuotta, mutta ei vielä 14 vuotta, suorittaa saman kurssin CMAS Children Diving Gold kurssina. 


Clarico-Text-Image-1